GÜRCOM YAZILIM

Hayatınızı Kolaylaştıran Çözümler

Profesyonel Ekibimizle Size En Uygun Çözümler Sunuyoruz.
Şirketimizin yazılım üretme amacı; Sektörel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, şirketlerin ticari faaliyetlerinde işyerine özel, tam olarak çözüm sunabilmektir.

AnyDesk.exe

AnyDesk Hizmeti

Gürcom Yazılım Olarak Her Türlü Probleminizde Yanınızdayız. AnyDesk'i indirmek için Tıklayınız

Sınırsız Online Destek Hizmeti

Gürcom Yazılım Olarak Her Türlü Probleminizde Yanınızdayız. Canlı Destek hizmetini indirmek için Tıklayınız

Gürcom Yazılım

Gürcom Zirai İlaç Takip Programı

ZİRAAT V.6.0 FULL PAKET

Fiyat : 18000 TL + KDV

Demo Talebi

Gürcom Zirai İlaç Takip Programı ZİRAAT V.6.0 FULL PAKET

ZİRAAT V.6.0 FULL PAKET

1.    Üretim modülü eklenmiştir.

2.   Kdv hariç satış yapılabilmektedir.

3.   İade işlemleri yeniden düzenlenmiştir,  Yapılan iadeler ayrıkayıt olarak müşteri vefirma cari hesap ekranlarında – (eksi) kayıt olaraklistelenmektedir.

4.   Mal alış ekranı fatura düzenine göre yenidentasarlanmıştır.

5.   Alış ve Satış esnasında farklı ekranlara geçiş yapmakgerektiğindegeri dönüşlerde yapılan işlemin iptal edilmemesi sağlandı,

6.   Çalışma parametrelerinden yapılacak seçime göre,vadeli satışlardafiyat no (1,2,3,4) belirlenebilmektedir.

7.   Satış anında tutar yazılarak, otomatik birim fiyatıhesaplamasısağlandı,

8.   Ekran çözünürlüğü tüm ekranlara göre yenidentasarlandı, tümekranlar tam ekran kullanılabilmektedir.

9.   Firma çek-senet kayıtlarını ayrı ayrısaklayabilmektedir, ve tüm alanlaragöre arama yapabilmektedir.

10.İskontolu fatura düzenlenebilmektedir, hemsatır bazında hem de tümfaturaya uygulanabilmektedir,

11.Faturadaki kalem sayısı sınırı ortadankaldırıldı, aynı anda 100lerce kalem satış fatura edilebilmektedir, peş peşeotomatik olarakayarlanmıştır.

12.Fatura adı çok uzun olan alanlarda otomatikolarak alt satırlarageçiş yapmaktadır.

13.Faturalı stok ekranı ile satılan fakatfaturası düzenlenmeyensatışlar faturalı stok ekranından düşmüyor,

14.Firma ve müşteri hesap ekstrelerinde gruplananalışverişkayıtlarının (fatura veya satış fişleri bazında) raporları borç –alacak- bakiyebaşlıkları halinde alınabilmektedir,

15.Sayısal alanların veri giriş biçimleri yenidendüzenlenerek sayısalalana string (sayısal olmayan) veri girişi engellenmiştir,

16.Stok kartı ekranında yeni kart eklenmesidurumunda, programdakiyavaşlama sorunu giderildi,

17.Müşteri Borçlu listesi geciken gün sayısı ilebirliktealınabilmektedir.

18.Alınan ve Satılan mal listeleme ekranlarındayer alan gruplamapenceresinde tarih aralıklarına göre gruplamayapılabilmektedir.

19.İade işlemleri müşteri ve firma carilerineayrı kayıt olarakeklenmektedir, mevcut alış ve satış faturaları üzerindedeğişiklikyapılmamaktadır ve dolayısıyla hesap ekstrelerinin daha anlaşılırolmasısağlanmıştır.

20.Birden fazla şubesi olan işyerleri için tekmerkezden kontrol için;depo-özel kod-kullanıcı kodu alanlarının entegrasyonusağlanarak, şubelerinstok,alış,satış,iade,kasa vb.. raporları daha kullanışlıve ayrıntılı bir halegetirilmiştir.

21.Liste bazında istatistik ekranında toplam kartutarlarının kdvhariç ve kdv dahil olarak listesi alınabilmektedir.Dolayısıyla listede toplamkar’ ın kdv oranı hesaplanmaktadır.

22.Hızlı satış seçeneği ile barkodlu marketsistemi satışa uygun halegetirilmiştir.

23.Borçlu listesinden seçilen müşterileredeğişken mesaj göndermeözelliği kazandırılmıştır. Sabit yazılan mesajın ilksatırına seçilen müşterininadını ve soyadını, mesajın sonuna da kalanbakiyesini yazarak istenen tarihteotomatik gönderim yapma imkanı sağlanmıştır.

24.1 haftalık olan yedekleme ünitesi 1 yıllıkolarak genişletilmiştir.Böylelikle 1 yıllık geriye dönük yedek bilgilereulaşma imkanı sağlanmıştır.

25.Tahsilat makbuzuna kalan bakiye yazdırılabilmektedir.

26.Satış ve alışta döviz işlemleriaktifleştirilmiştir.

27.Satış fiyatları listesinde seçilen fiyatnumarasına göre ekrandasüzme işlemi yapılmıştır.

28.4 tane peşin satış kartı açılabilmektedir,örneğin 1. nakitsatışlar, 2. kredi kartı satışları, 3. özel müşteri satışları,

29.Faturada yazı puntosu değiştirme işlemi baskıön izleme ekranındanyapılabilmektedir.

30.Ağ kullanıcılarındaki aynı anda müşterieklemedeki aynı müşterinumarasıyla kayıt ekleme sorunu halledildi.

31.Hızlı satış sonrasında veya normal satışsonrasında maliyet görmekiçin alt kısımda yer alan liste kutularında mal adıveya birim fiyatı üzerinemouse ile gelindiğinde seçilen satırdaki malınortalama alış fiyatıgörüntülenmektedir. Çünkü barkodlu hızlı satışta birimfiyatını pas geçtiği içinmaliyeti görme imkanı ortadan kalkmıştı.

32.Borçlu listesinden müşteri isim ve bakiyeleriile birliktetoplu-değişken mesaj gönderimi sağlanmıştır. Yazılan metnin başınaseçilenmüşterilerin isimlerini mesajın sonuna da kalan bakiyesini ekleyip,aynı andatüm müşterilere veya seçilen müşterilere istenen tarih ve saatte smsgönderimisağlanmıştır.

33.Vadelitahsilat ve Firma takip ekranlarında doğrudan satış veyaalış satırısilinebilmektedir. Böylelikle silinmesi gereken satış veya alışkayıtları içinsatış düzenleme veya alış düzenleme ekranlarına giriş yapmakzorunda kalınmadanişlemlerin daha seri yapılması sağlanmıştır.

34.Rehber kayıtlarını gruplayabilmek için rehbergrup tanımlama ekranıyapılmıştır, sms modülünde daha fazla gruba göre smsgönderimi yapılabilecektir.

35.Zirai 6.0 da Tarım İl-İlçe Müdürlüklerineaylık verilmesi gerekengübre icmal raporları satılan mal raporu ekranındanverilebilmektedir.

36.Hiç alış ve satışı olmayıp sadece özel stokgiriş çıkış ekranındangiriş yapılan( örnek ödünç alınan-stokta listelenmesigereken) mallar stokekranında listelenmektedir.

37.Satış anında kısa vadeli satışları doğrudanajanda ekranına kayıtedilebilme imkanı sağlanmıştır, böylelikle vade tarihihatırlatma tarihi olarakişlenecek ve vade günü geldiğinde otomatik olarakkullanıcıyı uyaracaktır.

38.Stok kartında, firma kartında, müşterikartında kayıt girişi anındalistelerde girilen karakterlere göre süzme işlemiyapılmakta, böylece mükerrerkayıt girişi engellenmektedir.

39.Müşteri adı, ticari adı, mal adı, firma adı,vb.. alanlarda girilenher karakteri büyük harfe çevirme fonksiyonunda arayagirilen karakterlersonrasında satırın sonuna kürsörü yönlendirmekteydi.Düzeltme işlemlerindeyaşanan zorluk giderildi.

40.Vadeli tahsilat ekranında temizleme işlemisonrasında Ctrl+Z tuşunabasarak yapılan temizleme işlemi gerialınabilmektedir.

41.Rehber ekranında özellik-muhatap ve adresalanlarına göre aramayapılabilmektedir.

42.Müşteri ve Firma eski hesapları, F4-Tahsilatve F8-FirmaTakipekranlarından ödeme-tahsilat tipi Devir Bakiye seçilerekgirilmektedir. Böylecestok ve kasa durumlarında meydana gelen olumsuzluklargiderilmiştir.

43.Alış faturaları kdv siz tutar üzerinden girişyapılabilmektedir,genelde faturalarda kdv siz tutar yazılmaktadır. Böylece kdvsiz fiyatınıhesaplamak için zaman kaybetmeye gerek kalmamıştır.

44.Müşteri siparişlerinde faturalandır düğmesitıklandığında vadelitahsilat ve genel alışveriş ekranlarındaki açıklamahanesine müşterinin adı,viyol tipi ve firma adı otomatik olarak eklenmektedir,ve müşteri siparişekranında açıklama alanına göre arama yapılabilmektedir.

45.Alış, satış,iade ekranlarında mal adına göre arama yaparkenkullanılan % işaretinikullanmak çift tuş gerektirdiği için % işareti *karakterine atanmıştır.Böylece arama işlemi daha kolay yapılabilmektedir.

46.Satış faturalarında Kdv oranlarının yanında,ayrı olarak Kdvoranlarına göre hem yüzdesi hem de toplam kdv siz tutarlarıayrı ayrıyazdırılmaktadır.

47.Kredi Kartı veya Banka Havalesi ile yapılantahsilatlar sonrasındaaçıklama satırına ve tahsilat makbuzuna hangi banka adıotomatik olarakyazdırılmaktadır.

48.Sipariş ekranında enter tuşu ileilerlenebilmektedir.

49.Sayısal girişlerde  sayısal format tanımlamadan kaynaklanansayıgiriş sorunu çözüldü. Kuruş hanesinin ikinci hanesine geçiş yapmaktaydı.

50.Vade farklı devir yapılabilmektedir, vadefarkı tarihi devirekranına eklenmiştir.

51.Borçlu listesi müşteri ekranında, komisyonculardan,birden fazlamüstahsil adına yapılan tahsilatları(Nakit –Çek-Kredi Kartı) topluolarakhesaplarına aktarma özelliği eklenmiştir.

52.Satış sonrası daha seri yazdırma imkanı olanmarket fiş sistemieklenmiştir. Fişin altına yazdırılması istenen bilgi notlarıçalışma parametrelerindengirilebilmektedir.

53.Tarih girişlerindeki format(biçim) türüdeğiştirilerek, tarihleringiriş ve düzeltmesindeki zorluk giderildi.

54.Fatura yazdırmada kuruş hane sayısı, kullanıcıtercihine göre belirlenebilmektedir.

55.Fatura kayıt esnasında, kdv matrahlarını ayrıayrı kaydetmekte, 3ayda bir verilen envanter ve çıkış fatura listelerinde kdvmatrahlarınıayrıntılı listeleme imkanı sağlanmıştır.

56.Firmaya satış ve müşteriden alış işlemleriiskonto olarakkaydedilmekteydi, -alış ve -satış olarak işlenmekte, böylececari işlemler dahaanlaşılır bir hale gelmiştir.

57.Müşteriden alış ve firmaya satışişlemleri yeniden düzenlendi, alışve satış işlemleri müşteri ve firmacarilerine doğrudan alış ve satış olarakişlemektedir. böylece hesap ekstreleridaha anlaşılır olmuştur.

58.Satışanında yapılan tüm satışların toplu silinebilmesisağlanmıştır.

59.Çek işlemleri müşteri ekranında, işlem tarihive çekin vadetarihlerinde iki tarih arası sorgulama ve raporlamayapılabilmektedir.

60.Yedekleme modülü 1 yıl ve her gün içinotomatik olarakdüzenlenmiştir.

61.Programın her kapanışında, otomatik olarakdosya onarımıçalıştırılmaktadır.

62.Vadeli tahsilat ekranında, istenen iki tariharalığındaki hesapayrıntısı listelenebilmektedir.

63.Alınan mal, satılan mal ve stok ekranlarındamal adına göre aramave listelemenin yanında barkoduna göre de arama velisteleme yapılabilmektedir.

64.Satış sonrası toplam tutarın döviz (Dolar,Euro, vb..) karşılığı vepara üstünün döviz karşılığı görüntülenmektedir.

65.Satış sonrası toplam tutardan iskontogirilebilmektedir, girileniskontonun yüzde olarak  karşılığı açıklama olarak görüntülenmektedir.

66.Satış Faturasında 3 adet iskonto girişiyapılabilmektedir.

67.Müşteri ve Firma Borçlu listelerinde,Borçlu-Alacaklı ayrı listeolarak alınabilmektedir.

68.Vadeli tahsilat ve genel alışveriş ekranında,iki tarih arası listealınabilmektedir, alınan liste excel’ e rapor olarakaktarılmaktadır.

69.Vadeli hızlı satış sonrası, tahsilatgirilebileceği kutu açıldı.ayrıca peşin satış sonrası yapılan iskontoyu, kasagiriş dosyasına, PEŞİNİSKONTOSU olarak girmekte, dolayısıyla toplu işlemlerraporu ve kasa durumu,günlük kasa seçildiğinde, peşin satış sonrası yapılaniskontolar kasa giriştendüşmektedir.

70.Satışsonrası, satış ekranında tahsilat girişi yapılabilmekte veyapılan tahsilat istenirsemal telim fişine yazdırılabilmektedir.

71.İl-İlçe Tarım Müdürlüğü raporuna kullanıcıtercihine bağlı olarakkdv’ siz alışların aktarılmaması sağlanmıştır.

72.Alış ve iade ekranlarına açıklama hanesieklenmiştir.

73.Hızlı peşin satış sonrası, Veresiye geçişteistenen fiyatnumarasından aktarma yapılabilmektedir.

74.Satış sonrası fişler, istenirse gruplu olarakyazdırılmaktadır.Örneğin sadece müşteri bilgileri, firma bilgimiz ve toplamtutar-genel bakiyeyazdırılmaktadır.

75. Vade farkı uygulamada, vadegünü gelmemişhesaplara girilen tahsilatlar olduğu zaman ana paradan daha az birbakiyeçıkmaktaydı. Bu sorunu gidermek için, satış vade tarihinden itibarenuygulamadaolduğu gibi tahsilat vade tarihi alanı da eklenmiştir. Çekle yapılantahsilatlarda,çekin vade tarihini, tahsilat tarihi olarak atamaktadır.

GürcomYazılım

0850 305 10 07